WCSAs regelverk

SAUs internationella förbund är World Crossbow Shooting Ass (WCSA) och det är deras regelverk som SAU lutar sig emot. Om det skulle vara så att Svanska reglerna på denna sida står i konflikt med WCSA så är det WCSAs regler som gäller. Den största skillnaden är att i Sverige har vi valt att slå ihop klasserna Standard och Freestyle till en klass som vi benämner Sporting.

Vi har även ett undantag på nationella tävlingar vad gäller skjutbanans riktning. på nationella tävlingar får andra riktningar än nordlig användas. WCSAs regelverk finner ni här: WCSAs regelverk