Utrustning

36 ARMBORST UTRUSTNING

36.1 Vid WCSA World Championships och alla WCSA-sanktionerade evenemang kommer alla armborst och tillhörande utrustning att kontrolleras av domarna innan evenemanget börjar. Armborst eller tillhörande utrustning som anses osäker eller inte följer dessa regler av domarna kommer inte att tillåtas skjuta. Alla Target Crossbow, Medieval Crossbow, Standard Crossbow och Freestyle Crossbow utrustning som listas nedan är lämplig för bänk, knäböjning och benägna rundor. UNDER NORMALA OMSTÄNDIGHETER MÅSTE TÄVLANDE (UTOM ASSISTERADE SKYTTAR MED EN ASSISTENT) KUNNA TA BORT SINA BULTAR FRÅN MÅLET SJÄLVA. 

36.2 TARGET ARMBORST (för target, jakt, fält  och 3D-rundor) 

37.2.1 Alla armborst får användas som överensstämmer med följande; 

a) skall dras för hand, utan hjälp av någon mekanisk anordning. Fingerskydd kan användas för att spänna över båge, men måste tas bort under skjutningen. En mjuk flexibel handske kan bäras för spaning och skjutning (se klausul 39.10).

 b) måste vara utrustad med en mekanisk avtryckare. 

c) skall vara försedd med en enda bulthållare utom de som använder bultar med bågskytteliknande nockar. Främre monterade bulthållare är inte tillåtna. (hänvisa, Tillägg 5, Bulthållare och Strängöglor). Avlägsnande eller felaktighet hos en bulthållare skall anses göra bågen osäker och kan leda till omedelbar diskvalificering om den inte repareras till tävlingsledningens belåtenhet. 

d) Lemmarna kan vara tillverkade av alla säkra material och kan vara antingen av en (1) eller två (2) delar.. När det gäller metallemmar skall lemmarna bindas och lindas med en kontinuerlig längd av ett lämpligt material som passeras runt lemmen för att kapsla in eventuell fragmentering av metallen vid lembrott. Lemmens maximala längd när den är uppspänd får inte överstiga toleransen på 900 mm (+ 10 mm) och de måste vara tydligt och permanent märkta för att visa dragvikten och draglängden (maximal designdragningsvikt). Den högsta tillåtna dragvikten är 41.kg + 1 kg tolerans (95lb + 2.2lb) oavsett konstruktion. Tillverkarens dragvikt skall vara synlig när lemmen är monterad på armborstet.I händelse av att lemmarna är i två (2) sektioner skall båda delarna markeras. 

e) Bågsträngar och mittlindning skall vara tillverkade av icke-metalliska material. Bågsträngar kan anslutas antingen direkt till lemspetsarna eller med hjälp av axelstift (fasta eller svängbara, metalliska eller syntetiska). Strängsöglor tillverkade av hårt fast material (T.ex plast eller metall) är inte tillåtna (se tillägg 5, bulthållare och strängöglor). 

f) Den maximala draglängden från strängen i vila till spärren är 300 mm. 

g) Om sikten används: Siktet består av högst två (2) separata öppna eller diopter siktenheter, monterade i enlighet med tillägg 1. Full längd sikt bärskenor får användas. Den maximala längden från främre till bakre sikte får inte överstiga 720 mm. Mätningen ska göras mellan siktelementen. (hänvisa Tillägg 1, Target armborst). Den maximala längden på främre siktröret får inte överstiga 60 mm. Längden på den bakre siktenheten får inte överstiga 150 mm inklusive antireflex rör och ögonskydd (om sådan finns). (hänvisa Tillägg 1, Target armborst). 

36.2.2 Rekylfria armborst är tillåtna. 

36.2.3 Armborst utrustade med ”Över-och-under”-spår är INTE tillåtna. 

36.2.4 En fast eller universellt justerbar armkrok får användas, förutsatt att den för alla inställningar som används av den tävlande uppfyller följande krav:
a) Den vilar inte på / eller stöds av axelns överst.
b) Det omger inte någon del av kroppen eller extremiteterna. 

36.2.5 Följande tillbehör är tillåtna, förutsatt att armborstens totala vikt med alla tillbehör som är monterade inte överstiger 10 kg. 

a) Fotbygel fästa på stocken eller en separat fotplatta som ska användas tillsammans med någon typ av ögla/krok.

b) Ett justerbart handstöd eller handtag förutsatt att det inte sträcker sig längre än och omsluter handleden.

 c) Balansvikter, förlängningsstänger (stabilisatorer), momentdämpare och lämpliga fästen. Den tävlande får fritt val på antalet och positionen för dessa tillbehör i förhållande till armborstet, förutsatt att de inte stör en annan tävlande (på skjutlinjen) och vid skottögonblicket inte rör, marken (golvet) eller skyttens kläder, kropp eller annan utrustning. 

d) Strängtillbehör. dvs. separata strängöglor, bågskyttetyp ”nockar” (fasta eller fritt flytande), förutsatt att avsnitt 37.2.1 e och avsnitt 37.2.6 e följs. 

e) En kisserknapp typ Locator (för att kontrollera huvudets position), förutom ett kindstöd kan monteras på stocken. 

f) Användning av vattenpass i siktlinjen. 

g) Användning av cross-over prismor (speciell baksiktsadapter som möjliggör högerhänt skytt för att använda vänster öga eller vice versa), förutsatt att avsnitt 37.2.6. g), h, i) följs. 

h) Tonade linser (filter) kan vara en del av armborstsiktet, men måste när som helst kunna kontrolleras av domarna 

i) Ett solskydd över framsiktet som inte är längre än 100 mm får endast sticka ut högst 20 mm i vardera änden eller 20 mm i varje ände av siktet med maximalt krökt lock på 50% av siktens omkrets. (hänvisa Tillägg 1, Målkors). 

j) Ögonbindel (antingen fastsatt på båge eller person). 

k) Spårskydd för att hålla spåret torrt. 

l) Prod Bracing Strängar (bastard strängar). 

m) Lem dämpare som är ordentligt fastsatta och inte kan lossna under skjutningen. 

36.2.6 Följande är INTE TILLÅTNA 

a) Pistol Armborst. (separata regler finns för klassen pistol armborst)

b) Elektronisk utrustning eller komponenter på armborstet eller som används av den tävlande som antingen är fastsatta på eller åtskilda från armborstet när de är på skjutbanan, med undantag för vad som uttryckligen eller på annat sätt föreskrivs i klausul 39.5 och 39.6 

c) Armborst utrustade med Elektronisk och/eller pneumatisk och/eller hydraulisk avtryckare. 

d) Sammansatta lemmar med mekaniskt rörliga delar. 

e) Tillbehör som är utformade för att leda strängen längs spåret/beståndet. dvs. någon form av släde, pärla eller något annat tillbehör som är konstruerat för att styra strängens rörelse längs spåret. 

f) Användning av slingor eller remmar för att stabilisera armborstet. 

g) Förstoring av siktet. 

h) Sikten som projicerar en laserlampa eller annan siktpunkt på målet. Det får inte finnas något i siktet som hjälper till att bestämma avståndet för jakt, fält och 3D-rundor. 

i) Receptbelagda glasögon, skjutglasögon, solglasögon och tonade glasögon får inte utrustas med mikrohålslinser eller liknande enheter, eller markeras på något sätt som kan hjälpa till att sikta. 

j) Korrigerande linser får inte ingå i armborstet. 

k) Vertikala armborst (vertikalt monterade lemmar). 

l) Användning av tillbehör eller utrustning som inte nämns i denna specifikation. 

36.2.7 Target armborst diagram inklusive dimensions gränser anges i tillägg 1, target armborst och tillägg 5, bulthållare och strängögla

36.3 STANDARD ARMBORST (för target, jakt, fält och 3D-rundor) 

Denna klass skall omfatta av massproducerade armborst som levereras från alla kommersiella tillverkare. 

Följande tillbehör är tillåtna :

-Teleskop sikte inklusive optimisers, ljud- / vibrationsdämpande anordningar, spänn hjälpmedel (cocking) och fotbygel. 

Följande tillbehör är förbjudna:

– Alla monterade delar inklusive palm rest, armkrok, bärrem och diopter och mikrometersikte som används på Target Crossbows. 

36.3.1 Fotbygel 

En fotbygel är tillåten och rekommenderas för säkerhet, även om den inte ingår i den ursprungliga tillverkarens utrustning. 

36.3.2 Lemmar

a) Lemmarna kan vara tillverkad av alla material. När det gäller metall lemmar så ska dessa vara lindade med ett lämpligt tejp för att förhindra personskador vid fel. 

b) Bågsträngar och mittlindning skall vara tillverkade av icke-metalliska material. 

c) Standard sporting klassen skall begränsas till en maximal beräknad momentum på 0,55 lb f/s ( 2.43 N s ). Momentum skall beräknas med hjälp av tillverkarnas publicerade bult hastighet och deras testbult massa ( vanligtvis 400 grain). Imperial (Bultmassa i grain / 7000) x (Bult hastighet i fot per sekund / 32) = lb f/s Exempel – (400/7000) x (365/32) = 0,65 lb f/s Metrisk (Bult massa i gram / 1000) x Bult hastighet i meter per sekund = N s Exempel – (26/1000) x 111 = 2,88 N s 36,3,3 Sikten

Standard armborst sikten  är begränsade till de ursprungliga tillverkarnas siktsystem som medföljer eller ett inte egenutvecklade teleskop sikte inklusive en optimerare. Sikten med hjälp av laser- och eller parallax för avståndsmätning är inte tillåtna. Det får inte finnas något i eller på siktet som hjälper till att bestämma avstånd eller projicerar ett laserljus eller annan målpunkt på målet. 

36,4 FREESTYLE ARMBORST (för target, jakt, fält och 3D-rundor) 

Denna klass skall omfatta alla säkra armborst som inte uppfyller target, medeltids- och standard armborst regler. Modifieringar och tillägg av delar inklusive teleskopsikten inklusive optimisers, handstöd, kindstöd, spänn hjälpmedel (cocking), fotbygel och balansvikter etc är tillåtna utan begränsningar förutom de som anges i dessa skjutregler. 

Följande tillbehör är förbjudna:

Bärrem, Dioptre och mikrometer sikten som används på target armborst. 

36.4.1 Fotbygel

En fotbygel är tillåten och rekommenderas för säkerhet, även om den inte ingår i den ursprungliga tillverkarens utrustning. 

36.4.2 Lemmar

a) Lemmarna kan vara tillverkad av alla material. När det gäller metall lemmar så ska dessa vara lindade med ett lämpligt tejp för att förhindra personskador vid fel. 

b) Bågsträngar och mittlindning skall vara tillverkade av icke-metalliska material. 

c) Freestyle Crossbow-divisionen kommer att begränsas till en maximal beräknad momentum på 0,75 lb f/s ( 3.32 N s ). Momentum skall beräknas med hjälp av tillverkarnas publicerade bult hastighet och deras test bult massa ( vanligtvis 400 grain). Tekniska kommittén skall fortsätta att se över dessa gränser. Formel använd Imperial (Bultmassa i grain / 7000) x (Bult hastighet i fot per sekund / 32) = lb f/s Exempel – (400/7000) x (365/32) = 0,65 lb f/s Metrisk (Bult massa i gram / 1000) x Bult hastighet i meter per sekund = N s Exempel – (26/1000) x 111 = 2,88 N s 

36,4,3 Freestyle armborst sikten är inte begränsade förutom att sikten som projicerar laserpunkt eller annan målpunkt på målet inte är tillåtna. 

36.5 ALLA STANDARD & FREESTYLE ARMBORST måste vara försedda med: 

36.5.1 En säkring som kan ställas in manuellt eller automatiskt när armborstet spänns. 

36.5.2 En bulthållare som förhindrar att bulten glider framåt när armborstet är riktat mot marken. (När det gäller ett spårlöst armborst krävs ingen bulthållare). 

36.6 MEDELTIDA ARMBORST. (för target, jakt, fält och 3D-rundor) 

Den medeltida armborst klassen är till för att anordna tävlingar för de armborstskyttar som använder ett medeltida stil armborst. Det finns bara två medeltida armborst klasser öppna och assisterade. Det innebär att det inte finns någon skillnad på ålder eller kön. Medeltida armborst skall vara representativa för armborsten från 1000AD till 1600AD. Det medeltida armborstet ska (om möjligt) konstrueras med material och konstruktionsmetoder från perioden. Moderna material och konstruktionsmetoder kan ersättas förutsatt att det medeltida armborstets övergripande utseende är representativt för perioden. Om möjligt ska ersatta moderna material täckas eller döljas för periodens utseende. Endast säkra medeltida armborst är tillåtna, förutsatt att de följer dessa regler. 

Alla ytterligare föremål som String trap, alla siktsystem, balansvikter, stabilisatorer, moment kompensatorer, strängdämpare, lemsparare och vattenpass etc är förbjudna..

Varje siktpunkt som används av den tävlande ska vara en befintlig punkt i eller omkring området för tavlan eller kanske framför och bakom butten.
Placera eller skapa en ny siktpunkt inom området för tavlan antingen framför eller bakom butten är förbjudet. 

36.6.1 Stocken 

a) Stocken skall vara tillverkad av trä eller lager av naturmaterial som limmas ihop för att bilda stocken. Stock designen är inte begränsad förutom var som anges i dessa regler. (Tillägg 3a). 

b) Ett utbytbart hus för nöten är tillåtet och ska vara tillverkat av liknande material som stocken.

c) Ett utbytbart bultspår är tillåtet och ska ha en maximal tjocklek på 5 mm. Modern konstruerad plast som Teflon etc är förbjuden. (Tillägg 3b). 

d) Ett fjäderspår är tillåtet utöver det utbytbara bultspåret. fjäderspåret kan också användas som bultspår. Fjäderspåret (om så krävs) ska skäras från stockmaterialet. 

e) Stockens ända ska vara högst 50 mm hög x 50 mm bred och vara antingen platt eller konvex i form. (Tillägg 3a). 

f) En gevärsliknande ända på stocken är förbjuden. (Tillägg 3c) 

g) Nivån mellan bultspåret och ändan av stocken för skilja max 30 mm.

h) Alla bulthållare är förbjudna. 

i) Dekoration med gravyr, etsning eller inlägg är tillåten. 

j) Alla former av siktsystem inklusive någon form av siktpinne är förbjudna. 

k) Alla spännhjälpmedel (cocking) ska användas manuellt. 

l) Inga medeltida armborst får överstiga en totalvikt på 10 kg. 

m) En fotbygel rekommenderas men är inte obligatorisk. 

36.6.2 Lemmar. 

a) Lemmar kan vara tillverkad av alla material och ska vara i ett stycke med en maximal spännvidd på 900 mm. Alla lemmar skall vara lindade med ett lämpligt material som linne, hampa eller läder etc för att förhindra personskada i händelse av fel. Om du använder en glasfiber eller kolfiber lem skall de täckas eller döljas för att vara representativa för perioden. 

b) Den maximala dragvikten för varje lem är 115 kg ( 253lbs ). 

c) Två separata lemmar som används på Target och Sporting armborst är förbjudna. 

d) Monteringen av lemmen på stocken är inte begränsad förutom att den måste vara underliggande design. Detta innebär att hela lemmen skall monteras under nivån på bultspåret på stocken. (Tillägg 3d) 

e) Alla armborststrängar och mittlindningar skall vara tillverkade av icke-metalliskt material. Strängdiametern inklusive mittlindning skall vara min 5 mm upp till 11 mm diameter mätt i mitten av strängen direkt ovanför bultspåret på en uppspänd lem och vara lämpligt utseende för ett medeltida armborst. (Se bilaga 3d-strängexempel). 

36.6.3 Avtryckare design. 

a) Avtryckare mekanismen ska vara av enkel roterande nöt och enkelaxlad. (Tillägg 4). 

b) Användning av moderna lager som nål-, rull- och kullager är förbjuden. 

c) Användning av enkla stift- och bush pivoter är tillåtna. 

d) En enda bladfjäder får ingå i avtryckarmekanismen för att hjälpa till med positivt avtryckar kontakt. 

e) Ett säkerhetsstift, fångspinne, kil eller annan enkel anordning kan monteras för att förhindra att avtryckarmekanismen utlöses oavsiktligt. 

37 UNDER NORMALA OMSTÄNDIGHETER SKALL TÄVLANDE ARMBORSTBULTAR  (UTOM ASSISTERADE SKYTTAR MED EN ASSISTENT) KUNNA TA BORT SINA BULTAR FRÅN MÅLET SJÄLVA. BÅGSKYTTELIKNANDE WRAPS ÄR INTE TILLÅTNA. Wraps är en extra typ av beläggning monterad över hela eller delar av bulten. 

37.1 Target armborstbultar 

37.1.1 Bultar kan vara tillverkade av vilket material som helst och av sådan konstruktion att de inte orsakar orimlig skada på buttarna 

37.1.2 Spetsen skall vara parabolisk eller konisk form. Broadhead- och field-typ är INTE tillåtna på grund av skaderisk på buttarna. 

37.1.3 Koniska spetsar med en vinkel på mer än sextio (60) grader är INTE tillåtna. 

37.1.4 Bultar försedda med spets med en diameter större än axeldiametern är tillåtna. Sådana spetsar skall vara högst två (2) mm större än axelns diameter (där axeln kommer in i spetsen). 

37.1.5 Alla spetsar skall vara parallella, inom + 0,5 mm av spetsens maximala diameter, och skall vara parabolisk eller konisk i form. 

37.1.6 Bult storlek Längd:
Minimum bultlängd 304 mm (12 tum) maximal bultlängd 457 mm (18 tum) maximal diameter på skaftet är 8,33 mm eller 21/64 tum. (se tillägg 6, Bultar) 

37.1.7 Bultar måste vara försedda med fenor. Det finns ingen begränsning för storlek eller antal. Alla bultar i ett set skall tillverkas enligt samma specifikationer och färger. 

37.1.8 Alla bultar som skjuts i en omgång måste ha identiska fenor och färger på varje bult. 

37.1.9 Alla bultar skall bära namn eller initialerna för den tävlande som de tillhör. Sådana markeringar skall finnas på varje fena eller på skaftet. 

37.1.10 Alla bultar måste vara längre än spåret på det armborst som de ska skjutas från. 

37.2 STANDARD- och FREESTYLE-ARMBORSTBULTAR FÖR TALVA, SKOG, FÄLT; JAKT OCH 3D-RUNDA. 

37.2.1 Standard- och Freestyle-armborst bultar kan tillverkas av säkert material och av sådan konstruktion att de inte orsakar orimliga skador på buttarna. 

37.2.2 Spetsen skall vara parabolisk eller konisk form. Broadhead- och field-typ är INTE tillåtna på grund av skaderisk på buttarna. 

37.2.3 Bultar försedda med spets med en diameter större än axeldiametern är tillåtna. Sådana spetsar skall vara högst två (2) mm större än axelns diameter (där axeln kommer in i spetsen). 

37.2.4 Bultar måste vara försedda med fenor. Det finns ingen begränsning för storlek eller antal. Alla bultar i ett set skall tillverkas enligt samma specifikationer och färger. 

37.2.5 Alla bultar som skjuts i en omgång måste ha identiska fenor och färger för varje bult. 

37.2.6 Alla bultar skall bära namnet eller initialerna för den tävlande som de tillhör. Sådana markeringar skall finnas antingen på varje fena eller på skaftet. 

37.2.7 Alla bultar måste vara längre än spåret på standarden eller freestyle-armborstet som de ska skjutas från. 

37.3 MEDELTIDA ARMBORST BULTAR. 

37.3.1 Medeltida armborst bultar skall tillverkas av trä och av sådan design att de inte orsakar orimlig skada på butten. 

37.3.2 Spetsen skall vara parabolisk eller konisk form. Broadhead- och field-typ är INTE tillåtna på grund av skaderisk på buttarna. 

37.3.3 Bultar försedda med spets med en diameter större än axeldiametern är tillåtna. Sådana spetsar skall vara högst två (2) mm större än axelns diameter (där axeln kommer in i spetsen). 

37.3.4 Endast ”self-nocks” är tillåtna, det vill säga. Nocken skall göras av skaft materialet. Nocken kan vara lindad med tråd. Nocken ska vara plan eller konkav öppna änden. Nockar med slitsar eller spår är förbjudna. 

37.3.5 Bultar skall vara försedda med fenor av naturmaterial som trä, läder eller fjädrar. Det finns inga begränsningar för storlek, färg eller antal fenor. 

37.3.6 Alla bultar som skjuts i en omgång skall ha identisk fenor, färg och nummer för varje bult. 

37.3.7 Alla bultar skall bära namnet eller initialerna för den tävlande som de tillhör. Sådana markeringar skall finnas på skaftet. 

37.3.8 Alla bultar skall vara längre än 200 mm och kortare än 457 mm. Bultarna ska vara längre än bultspåret. 

37.3.9 Alla bultar ska ha en maximal axeldiameter på 9,13 mm. 

38 KLÄDER 

Tavla, fält, jakt, 3D, Bänk, Knästående och liggande
Vid SM skall klubbtröja eller en vit tröja användas.

38.1 Dåligt väder: Väderbeständiga kläder av ett enda lager material kan bäras under ogynnsamma förhållanden. 

38.2 Alla kläder skall vara löst sittande och skall inte ge stöd till någon del av kroppen, träningsoverall kan bäras. 

38.3 Skjuthattar: Tävlande får bära skjuthattar och andra typer av hattar. 

38.4 Hörselskydd: Användning av öronproppar/hörselskydd som passar in i örat och inte omsluter eller täcker öronen är tillåten förutsatt att de inte hindrar bäraren från att höra några akustiska signaler. 

38.5 Elektronisk utrustning: Användning av mobiltelefoner, smart klockor, stegräknare, Globala positioneringssystem, personlig stereo- och radioutrustning är INTE TILLÅTNA när de tävlar i tävlingar eller officiell träning/inskjutning. 

38.6 Personliga tidtagare: Användning av mekaniska eller elektroniska tidtagare av tävlande eller teamledare är tillåten, förutsatt att INGEN hörbar larmsignal avges. 

38.7 Bälten: Tävlanden får bära upp till två (2) bälten, bredden på varje skall inte överstiga femtio (50) mm. Ett bälte, som kan vara fast montering, för att stödja kläder (klänningar, kjolar, slacks, byxor etc. ). Det andra bältet, som måste vara löst monterat, för att stödja ett koger. 

38.8 Koger: Mark, bälte, påmonterade eller fick koger är tillåtna. 

38.9 Vadderade kläder: Användning av speciella skjutjackor, vadderade kläder (ett enda plagg eller en kombination av plagg) eller tillbehör som är utformade för att ge stöd eller förbättra prestanda är INTE TILLÅTET – Alla kläder ska vara löst sittande. 

38.10 Handskar: Användning av speciella skjuthandskar är inte tillåten utan användning av mjuka flexibla handskar (som måste vara tillräckligt flexibla så att de kan rullas upp för hand i en tät boll) får bäras under skjutningen. Användning av fingerskydd för spänning av armborstet är tillåten, men detta måste tas bort under skjutningen. 

38.11Tavelskytte  Skor: Normala skor eller sportskor som inte omsluter och/eller ger stöd till fotleden skall alltid bäras under utomhus och inomhus tävlingar. Mjuka gummistövlar och skoskydd är tillåtna under ogynnsamma väderförhållanden. Sådana stövlar eller skoskydd får inte ge stöd eller hjälpa till genom att begränsa fotledens rörelse.
Kamouflagekläder är inte tillåtna.

38.12 WCSA Jakt,Fält och 3D: Skor lämpliga för terrängen som omsluter och/eller ger stöd till fotleden kan bäras. 

38.13 Kikare får användas för att upptäcka bultar. Det får inte finnas något i det optiska systemet som kan bidra till att bedöma avståndet. 

38.14 WCSA Jakt, Fält och 3D-evenemang: 

– Skyttar uppmuntras att bära kläder med hög synlighet och smarta, tåliga utomhuskläder. 

– Skyttar får bära ryggsäck i syfte att transportera förfriskningar och extrautrustning. 

– Kamouflagekläder är inte tillåtna på tränings, jakt, fält eller 3D banan av säkerhetsskäl. 

38.15 MEDELTIDA ARMBORSTSKYTTAR 

a) Utställningar och demonstrationer: Vid alla utställningar och demonstrationer bör medeltida kläder bäras. 

b) Tavel tävling: Medeltida kläder får bäras annars måste kläder överensstämma med klausulerna 38.1 – 38.15 ovan. 

38.16 COACHING 

Coaching en tävlande som är på skjutbanan under tävling eller officiell träning är inte tillåten. Det är inte tillåtet att markera bultar av någon annan än den tävlande under tävling eller officiell träning och ge råd till tävlanden