Pistolarmborst

36.2 PISTOLARMBORST (för tavla-, jakt-, fält- och 3D-rundor) 

36.2.1 Varje armborst får användas som överensstämmer med följande: 

a) skall dras för hand, med eller utan hjälp av någon mekanisk anordning.

b) måste vara utrustad med en mekanisk utlösare.

c) måste vara försedda med en enda bulthållare utom de som använder bultar med bågskytteliknande klämma på nocken. Borttagning eller funktionsfel i en bulthållare kommer att anses göra bågen osäker och kan leda till omedelbar diskvalificering om den inte repareras till tillfredsställelse för tävlingsdomaren. 

d) Lemmarna kan vara tillverkade av alla säkra material och kan vara antingen av en (1) eller två (2) delar.. När det gäller metallemmar skall lemmarna bindas och lindas med en kontinuerlig längd av ett lämpligt material som passeras runt lemmen för att kapsla in eventuell fragmentering av metallen vid lembrott.Lemmens maximala längd när den är spänd får inte överstiga  600 mm (+ 10 mm tolerans)  Den högsta tillåtna dragvikten är 68 kg + 1 kg tolerans (150 lb + 2,2 lb) oavsett konstruktion. 

e) Bågsträngar och mittlindning skall vara tillverkade av icke-metalliska material. Bågsträngar kan anslutas antingen direkt till lemspetsarna eller med hjälp av axelstift (fasta eller svängbara, metalliska eller syntetiska). Strängsöglor tillverkade av hårt fast material (T.ex plast eller metall) är inte tillåtna (se tillägg 5 i apendix, bulthållare och strängöglor). 

f) Det maximala tydliga draget från strängen i vila till spärren är 200 mm. 

g) Siktet skall bestå av två (2) separata öppna eller rödpunkt. 

36.2.2 Rekylfria armborst är tillåtna. 

36.2.3 Armborst försedda med ”Över-och-Under”-spår är tillåtna. 

36.2.5 Följande tillbehör ÄR TILLÅTNA, förutsatt att armborstets totala vikt med alla tillbehör monterade inte överstiger 5 kg (11 lbs). 

a) Fotbygel fäst på armborstet eller en separat fotplatta som ska användas tillsammans med en  krok. 

b) Ett justerbart handstöd eller handtag förutsatt att det inte sträcker sig längre än och omsluter handleden.

 c) Balansvikter, förlängningsstänger (stabilisatorer), momentdämpare och lämpliga fästen. Den tävlande får fritt val på antalet och positionen för dessa tillbehör i förhållande till armborstet, förutsatt att de inte stör en annan tävlande (på skjutlinjen) och vid skottögonblicket inte rör, marken (golvet) eller skyttens kläder, kropp eller annan utrustning. 

d) Strängfästen, dvs. separata strängslingor, bågskyttetyp ”nock-sets” eller centrala nockpunkter (fasta eller fritt flytande).

e) Användningen av vattenpass i siktlinjen. 

f) Tonade linser (filter) kan vara en del av armborstsiktet, men måste när som helst kunna kontrolleras av domarna.

g) Spårskydd för att hålla spåret torrt. 

h) Prod Bracing Strings (bastardsträngar). 

i) Lemdämpare som är ordentligt fastsatta och inte kan lossna under skjutningen.

j) Sammansatta lemmar med mekaniskt rörliga delar

k) Förstoring i siktet. 

36.2.6 Följande ÄR INTE TILLÅTET 

a) Elektronisk utrustning eller komponenter (rödpunkt-sikten är tillåten)  på armborstet eller används av tävlande antingen fäst vid eller separat från armborstet när den är på skjutlinjen, förutom vad som specifikt eller på annat sätt föreskrivs i avsnitt 39.5 och 39.6 (se regler för utomhus tavla)

b) Armborst utrustade med elektronisk och/eller pneumatisk och/eller hydraulisk avtryckare. 

c) Fästen som är utformade för att styra strängen längs spåret/beståndet, dvs. varje form av släde, pärla eller annan fastsättning som är avsedd att styra strängrörelser i sidled längs spåret. 

d) Användning av slingor eller remmar för att stabilisera armborstet. 

e) Sikten som projicerar ett laserljus eller annan siktpunkt på målet. Det får inte finnas något i siktet som hjälper till att bestämma avståndet för jakt, fält och 3D-rundor. 

f) Vertikala armborst (vertikalt monterade prod-enheter). 

g) Användning av tillbehör eller utrustning som inte nämns i denna specifikation. 

h) Recept glasögon, skjutglasögon, solglasögon och tonade glasögon får inte utrustas med mikrohålslinser eller liknande anordningar, och inte heller märkas i alla fall som kan hjälpa till att sikta. 

37 ARMBORSTBULTAR 

UNDER NORMALA OMSTÄNDIGHETER MÅSTE EN TÄVLANDE (UTOM ASSISTERADE SKYTTAR MED ASSISTENT) KUNNA TA BORT SINA BULTAR FRÅN MÅLET SJÄLVA.

37.1 PISTOLARMBORSTBULTAR 

37.1.1 Bultar får tillverkas av vilket material som helst och av sådan konstruktion att de inte orsakar orimliga skador på buttarna. 

37.1.2 Spetsen skall vara parabolisk eller konisk form. Broadhead spetsar är INTE tillåtna på grund av skaderisk på buttarna. 

37.1.3 Koniska spetsar med en vinkel på mer än sextio (60) grader är INTE tillåtna.

37.1.4 Bultar försedda med spets med en diameter större än axeldiametern är tillåtna. Sådana spetsar skall vara högst två (2) mm större än skaftets diameter (där skaftet kommer in i spetsen).

37.1.5 Alla spetsar skall vara parallella, inom + 0,5 mm av spetsens maximala diameter, och skall vara parabolisk eller konisk i form. 

37.1.6 Bultstorlek Längd: Maximal bultlängd 304 mm (12 tum) Maximal diameterstorlek på skaftet är 9,3 mm. 

37.1.7 Bultar skall ha upp till 3 fenor. Det finns ingen begränsning när det gäller storlek. Alla bultar i en uppsättning skall tillverkas enligt samma specifikationer och färger. 

37.1.8 Alla bultar som skjuts i en omgång måste ha identiska fenstorlekar och färger med avseende på varje bult. 

37.1.9 Alla bultar skall bära namnet eller initialerna på den tävlande som de tillhör. Sådana markeringar skall finnas på varje fena eller på skaftet.