Klasser

De vanligaste klasserna i armborstskytte är:


Medeltida
•Armborst skall vara av modell som förekom i Europa från 1100-1500-talet.

•Armborstet får vara försett med pilränna för trefjädrade pilar.

•Materialet i båge skall vara av trä, horn, glasfiber, stål eller duralaluminium. Modernt material i bågen skall täckas så att det inte syns. Stål- och aluminiumbågar skall vara säkerhetslindade. Bågens styrka får inte överstiga 250 pounds (ca 114 kg)

•Avfyrningsmekanismen skall vara enkelaxlad (ej utväxling, kullager, snälltryck mm.)

Target

•Armborst skall vara av sådan typ att det framför allt är anpassat för målskytte.

•Materialet i båge skall vara av trä, glasfiber, stål eller duralaluminium. Stål- och aluminiumbågar skall vara säkerhetslindade.

•Bågens styrka skall vara max 95 pounds (43kg) 

•Endast recurvebågar är tillåtna. Bågen får inte vara längre än 900mm.

•Siktet på armborstet måste vara tvådelat (diopter lika skidskyttar)

Sporting

•Finns i 2 klasser, standard och freestyle

•Standard klass skall omfattas av massproducerade armborst som levereras från alla kommersiella tillverkare.

•Freestyle klass skall omfatta alla säkra armborst som inte uppfyller target, medeltids- och standard armborst klasserna. 

•Både compound och recurvebågar är tillåtna.

•Riktmedel skall vara kikarsikte.

•Max kraft är 0,75 lb f/s ( 3.32 N s ) (Bultmassa i grain / 7000) x (Bult hastighet i fot per sekund / 32)

Pistol armborst

•Det är en mindre armborst som hålls i en hand.

•Armborst skall uppfylla följande kriterier:
Materialet i båge skall vara av trä, glasfiber, stål eller duralaluminium. Stål- och aluminiumbågar skall vara säkerhetslindade.

•Både compound och recurvebågar är tillåtna.

•Bågens styrka skall inte överstiga 150 pounds (68 kg)