Pneumatiskt armborstskytte

Klassen är SAUs nyaste och upptagen i SAU´s regelverk 2016

§1 Vid tävling och uppvisning bör inte kammo-kläder användas. Om de ändå förekommer skall skytten utanpå dessa ha en reflexväst eller dylikt så att han syns tydligt.

§2 Armborst skall vara av sådan typ att pilarna skjuts ut med spiralfjäder, luft eller kolsyretryck.

• Utgångshastigheten bör understiga 450 fps • Balansvikter är tillåtna
• S.k ”armkrok” är tillåten.

§4 Valfritt riktmedel får finnas på armborstet. T.ex. diopter eller kikarsikte. (Dock får det inte förekomma hjälpmedel för avståndsbedömning på eller i dem)

§5 Säkring bör finnas på armborstet.

§6 Alla former av hjälpmedel för att ladda armborstet är tillåtna.

§7 Pilar skall vara mellan 10-30” långa med minst 50gr spetsar.

§8 Pilspetsar skall vara av ett utförande som inte orsakar mer slitage än nödvändigt på målen (man skall undvika skärande kanter m.m). Tävlingsarrangör får specificera vilka spetsar som skall tillåtas.

§9 Pilarna får vara försedda med upp till fyra fjädrar.

§10 För tavelskjutning skall FITA:s tioringade tavlor i storlekarna 25 (trespot), 40, 60, 80 och 120 användas.

§11 Laddat armborst får bara riktas på ett sådant sätt att det inte uppstår fara för andra skyttar eller åskådare. Arrangör bör, innan start, meddela vilka säkerhetsföreskrifter som gäller vid tävlingen. Om en deltagare bryter mot dessa föreskrifter skall denna skytt, efter en varning, diskvalificeras.

§12 Tävlingar:
12.1 Endast en klass förekommer (ej herr, dam mm). Om det finns fler än tre Juniorer kan priser delas ut i juniorklassen.
12.3 Det skall uppmärksammas vem som är (i förekommande fall ges pris till) den bäste kvinnliga och bäste manligaskytten.
12.4 Svenska rekord skall noteras och rapporteras till Svenska ArmborstUnionen (SAU) som delar ut diplom för nya rekord.
12.5 För att delta i SM i pneumatiskt armborstskytte eller för att representera Sverige internationellt skall man vara medlem i förening ansluten till SAU.
12.6 SM inomhus och utomhus gäller stående skytte. I 3D-skytte får valfri skjutställning användas.
12.6 Det är tillåtet för personer som inte är medlemmar i SAU att delta i en motionsklass (ev. rekord mm registreras inte).
12.7 Endast förening ansluten till SAU kan ansöka om att få arrangera SM-tävling. Arrangerade förening skall ha utsett en tävlingsledare. Tävlingsledaren har även ansvar att besiktiga och godkänna deltagarnas utrustning. Tävlingsansvarig för tavelskytte kan delta i tävlingen. Vid 3D-tävling får banläggaren endast delta i motionsklass (utom tävlan). Övriga tävlingar får arrangeras av enskild person ansluten till SAU direkt eller via ansluten förening.


Om det finns skyttar som har funderingar/har frågor kring denna klass skicka ett mail till luft@armborstunionen.se