Harpunskytte

Svenska armborstunionen har beslutat att ta upp harpunskytte i förbundet. Detta är en logisk utveckling av beslutet att 2016 starta upp klassen pneumatiskt armborstskytte. Harpunskytte är i princip ett armborst men där kraften kommer av lufttryck eller gummiband istället för en båge. Men grundläggande principen att ha ett gevärs- eller pistolliknande vapen som skjuter ut pilar är den samma. Den stora skillnaden är att harpunskyttarna har vapen som är konstruerade för ett skytte under vatten.

Vi jobbar för att få till svenska regler men innan dess är det de internationella reglerna som gäller. Eftersom det är ny sport i Sverige är det också möjligt för tävlingsarrangörer att ha lite friare regler för enskilda tävlingar för att utvärdera om de fungerar sportsligt.

SAU planerar att starta upp rekordnoteringar i Harpunskytte under 2022