Doping

SAU följer WADAs lista på otillåtna material och vi följer listan för Archery och Shooting. Detta innebär att förutom allmänt klassade dopingpreparat är även alkohol i kroppen förbjudet under tävling och att beta-blokerare är förbjudna preparat såväl under träning som tävling.

idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, kan söka undantag från dopingreglerna för att kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på nationell/hög tävlingsnivå, enligt gällande definition, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat. I ansökan ska diagnosen styrkas genom.

1. Medicinsk historia
2. Undersökningsfynd
3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen