Inomhus tavla

41 TAVLA INOMHUS

Tavla inomhus genomföras i någon lämpligt byggnad (fast eller tillfällig) såsom en inomhus basketplan, lager eller tält. Inomhus tävlingar skall vara skyddade från förändrade väderförhållanden. 

41.1 Säkerhet och belysning 

41.1.1 Säkerhetsföreskrifter bakom målen och på sidorna av skjutbanan kräver särskild uppmärksamhet (t.ex. dörrar, fönster). 

41.1.2 Ljuskällan oavsett naturlig eller artificiell och dess effekt på måltavlorna och de tävlande på skottlinjen är viktig. Det bör vara lika och adekvat för alla tävlande.

 41.2 Skjutbana layout

41.2.1 Skjutväggen och placeringen av målen skall ge i allt väsentligt lika villkor för alla tävlande.  Alla tävlande skall rymmas på samma skjutlinje. 

41.2.2 Skjutavstånd skall mätas från en punkt vertikalt under måltavlan till skjutlinjen längs golvet. Toleranser på avstånd skall vara + 10cm. 

41.2.3 En skjutlina kommer att märkas på golvet parallellt med mållinjen. 

41.2.4 En väntlinje skall om möjligt  anges på ett avstånd av minst tre (3) meter bakom skottlinjen. 

41.2.5 Skjutriktningen skall vara i rät vinkel mot skjutlinjen. 

41.2.6 Linjer får märkas på golvet för att rymma 2 till 4 tävlande.  

41.2.7 Punkter på skjutlinjen som ligger mittemot mittpunkten på varje måltavla ska märkas, vilket tillåter minst en (1) meter per tävlande. 

42.2.8 Trafikljus (och timers om det finns) ska placeras på båda sidor av området och vid behov i ett klart körfält i mitten av måltavlorna så att både höger- och vänsterhänta tävlande kommer att kunna se dem. 

41.3 Skjutvägg

41.3.1 Buttarna skall vara tillräckligt stor för att rymma måltavlor med ett minimum av 1cm extra runt om på utsidan den yttersta poängzonen(er), detta skall säkerställa att varje bult som träffar butten i yttersta kanten av poängzonen stannar kvar i butten. Butten ska göras av lämpligt material så att bultar normalt inte studsar tillbaka från, passera genom eller skadas av den. 

41.3.2 Buttarna skall stödjas och säkras på en lämplig ram så att dess centrum är 130 cm + 5 cm över golvnivån. Buttar och ramen skall säkras till golvet och / eller väggen på ett sådant sätt att förhindra dem från att glida längs golvet, faller eller kollapsar. Om möjligt skall man vara försiktig när en måltavla placeras på butten, så att bultar som kan passera genom butten inte skadas av stödet. (Se avsnitt 10 tillägg 8, Mål butt).     

41.3.3 Måltavlans mitt skall vara 130cm + 5cm ovanför golvet. Vid användning av tre spot, refererar denna höjd till de lägre målens mitt.   

41.3.5 Det skall vertikalt finnas minst 10 mm mellan de yttre poängsättning linjer på en måltavla och nästa. 

41.3.6  Buttarna skall ställas upp i valfri vinkel mellan vertikal och cirka 10 grader bakåt från vertikalplanet.  Alla buttarl skall framstå som enhetliga. 

41.3.7 Måltavlorna skall numreras.  Siffrorna skall vara minst 20 cm höga på en bakgrund som är tillräckligt stor för att rymma dem med en kant och skall vara svarta figurer på gul bakgrund, omväxlande med gula figurer på svart bakgrund (t.ex. Nr 1 svart på gul, nr 2 gul på svart, etc.).  Målnummer skall fästas ovanför mitten av varje måltavla. (Se avsnitt 10 tillägg 8, Mål butt). 

41.3.8 Flaggor eller någon annan lämplig anordning, skall tillhandahållas vid målen och på skjutlinjen med vilka tävlande och/eller markörer kan signalera för en domare. Dessa flaggor skall helst vara röda till färgen. 

41.4 Måltavlor

41.4.1 Det flerfärgade måltavlorna skall delas upp i fem lika koncentriska färgade ringar som ordnas från mitten och utåt enligt följande; guld (gul), röd, ljusblå, svart och vit. Varje ring kommer i sin tur att delas upp med en tunn linje i två zoner med lika bredd, vilket gör tio poängzoner. Ett alternativ 40cm möta ”HiVis Target tavla (5 zon)” copyright 2002 av Vic Russell. Tryckt svart på Pantone (registrerat) gult CVU-kort. Bestående av fem (5) lika koncentriska ringar från 10 till 6 utåt – 10, 8 och 7 zonerna är gula med 9 och 6 ringar på svart. (Dessa måltavlor kan skrivas ut på en A4 Laser Printer och finns på WCSA webbplats) 

41.4.2 Sådana skiljelinjer, och alla skiljelinjer som får användas mellan färger, skall i varje enskilt fall göras helt inom den högre poängzonen. 

41.4.3 Varje linje som markerar den yttersta kanten av poängzonerna skall göras helt inom poängzonen. 

41.4.4 Bredden på de tunna skiljelinjerna liksom den yttersta linjen skall inte överstiga två (2) mm. 

41.4.5 Måltavlans mitt kallas ”kryss” och kommer att anges med ett litet ”+” (kors) vars linjer inte skall överstiga en (1) mm i bredd och fyra (4) mm i längd. 

41.4.6 Det skall finnas två typer av cirkulära måltavlor nämligen 40 cm och 25 cm i diameter. De tävlande kan skjuta på trippel partiell måltavlor för inomhus rundor i vilket fall skall en bult skjutas in i varje ring (obligatoriskt för VM). Bultar som sitter i målet utanför de tryckta poängzonerna kommer inte att ge poäng. 

41.4.7 Där flerfärgade partiella måltavlor används, består tavlan av poängzonerna 10, 9, 8, 7, 6 och 5 endast.  Dessa kan ordnas i trekantig (tre spot) eller vertikal (trafikljus) ordning förutsatt att de är desamma för alla tävlande som använder dem. 

41.4.8 Där HiVis partiella måltavlor används, består tavlan av 10, 9, 8, 7 och 6 poängzoner bara.  Dessa kan ordnas i trekantig (tre spot) eller vertikal (trafikljus) förutsatt att de är desamma för alla tävlande som använder dem. 

41.4.9 De tävlande skall förses med en egen måltavla.  Om mer än en måltavla används på en butt skall varje måltavla märkas ut med tavelnummer.  Siffrorna skall fixeras precis ovanför måltavlan och vara väl synliga från skottlinjen. 

41.4.10 Måltavlan skall fästas på butten på ett sådant sätt att måltavlan inte kan röra sig eller dra ihop sig när det träffas av en bult. 

41.4.11 Måltavlan kan vara gjorda av papper, tyg eller något annat lämpligt material. Alla måltavlor skall vara enhetliga och av samma material.

41.5 Tidskontrollutrustning hänvisa till klausul 39.4 

41.6 Diverse utrustning hänvisa till klausul 39.5 

41.7 Skjutkontroll och säkerhet till klausul 39.6 

41.8 Ordning på skjutning och timing control hänvisa till klausul 39.7 

41.9 Skytte hänvisa till klausul 39.8 

41,10 Skjutställning och position 

41.10.1 Hänvisa klausul 39.9 

41.11 Poäng 

41.11.1 Hänvisa klausul 39.10