BPR

BÄNK/KNÄ/PRONE (liggande) RUNDA

SAU TARGET, SPORTING, MEDELTIDA ARMBORST REGLER

45 Bänk/knä/prone
BPR 600/70 

Avstånd: 70 m – mätt underifrån måltavlans mitt emot skottlinje. Alla främre stöd och bänkar att vara bakom skyttelinjen 

Måltavla: 40 cm flerfärgade tavla, 10 zon poäng från centrum ut 10-1

Tävling: består av 20 omgångar av 3 bultar = 60 bultar. 

Kategorier: Det finns bara en kategori och en division (ingen åtskillnad mellan Target och Sporting armborst, män, kvinnor, juniorer eller seniorer). 

Utrustning: Alla armborst och bultar som uppfyller WCSA-kraven för ett Sporting- eller Target armborst.  

Knä  KNR 600/70

Avstånd: 50 m – mätt underifrån måltavlans mitt emot skottlinje. Alla främre stöd och bänkar att vara bakom skyttelinjen 

Måltavla: 40 cm flerfärgade tavla, 10 zon poäng från centrum ut 10-1. 

Tävling: består av 20 omgångar av 3 bultar = 60 bultar. 

Kategorier: Det finns bara klass i knästående (ingen åtskillnad mellan män, kvinnor, juniorer eller seniorer). 

Utrustning: Alla armborst och bultar som uppfyller WCSA-kraven för ett medeltida armborst.  

45.1 Banlayout 

45.1.1 Skjutriktningen skall företrädesvis vara inom +/- 20 grader norr på norra halvklotet och i söder på södra halvklotet. (Detta gäller EM och VM tävlingar)

45.1.2 och placeringen av målen skall ge i stort sett lika villkor för alla tävlanden. Alla Tävlande ska skjuta på samma område. 

45.1.3 området skall vara kvadratiskt och skall mätas exakt 70 meter från en punkt vertikalt under mitten (guld) för varje måltavla mot skjutlinjen längs marken. Toleranser på avstånd ska vara +/- 15 cm. 

45.1.4 Målen ska placeras så att måltavlans vinkel är någonstans mellan 0- 15 grader bakåt, och alla måltavlor visas enhetliga. 

45.1.5 Det skall vara tillräckligt med måltavlor så att varje tävlande har en egen tavla. Mitten av tavlan skall inte vara högre än 130 cm för bänk skyttar och 80 cm för knästående skyttar mätt över marken från en uppskattad jämn marknivå. Höjden på centrumen i en linje av måltavlor på området skall vara rak ifrån hela skjutlinjen.                                                                             

45.1.6 Måltavlorna bör placeras så att varje tävlande har 1, 5 m utrymme på skjutlinjen, 

45.1.7 En punkt på skjutlinjen mittemot varje måltavla markeras och det ska finnas ett nummer som motsvarar det måltavlan placerat 2 m framför skjutlinjen. 

45.1.8 En mållinje skall vara markerad på marken vid 70 m från skjutlinjen. 

45.1.9 En väntlinje ska anges minst fem meter bakom skjutlinjen

45.1.10 En åskådare linje ska anges minst tio meter bakom väntlinjen, 

45.1.11 Skjutbanan ska vara markerad eller repad och endast tävlande som deltar i tävlingen och personer som har tillstånd får komma in.  

45.1.12 Om allmänheten har rätt till tillträde skall lämpliga barriärer uppföras runt skjutbanan för att hålla åskådarna tillbaka. Dessa barriärer skall vara minst 18 meter från mållinjens slut och kan, om så önskas, minska i en rak linje till minst 10 meter från skyttelinjens ändar. Barriärerna skall ligga minst 10 meter bakom väntlinjen och så långt bortom mållinjen som är satt till det längsta avståndet för att förhindra att allmänheten passerar närmare än 65 meter bakom måltavlorna. Säkerhetsavståndet på 65 meter kan minskas om en tillräcklig backstop, t.ex.  En sådan backstop måste vara tillräckligt hög för att stoppa bultar, som just har missat toppen av butten.  Hänsyn bör tas till eventuella distraktioner som orsakas de tävlande genom förflyttning av människor etc. bakom buttarna. 

45.1.13 Tid lampor skall placeras på båda sidor av fältet och vid behov i en tydlig linje i mitten av måltavlorna så att både höger och vänsterhänta tävlande skall kunna se dem. De skall placeras framför skjutlinjen på vardera sidan av fältet och i mitten på en sträcka som är kortare än 30 meter. Så länge som de är synliga för alla tävlande på skjutlinjen. 

45.1.14 En rekommenderad layout för VM-turneringar visas i avsnitt 10, tillägg 7, Utomhus Target Ground Layout förutom att det bara skall finnas ett avstånd på 70 m och ingen utrustning linje. 

45.2 Tävlingsutrustning 

45.2.1 Buttarna ska vara tillräckligt stor för att rymma måltavlorna med minst 1 cm extra runt om den yttersta poängzonen(er), detta skall säkerställa att varje bult som träffar butten och bara missar den yttersta kanten av poängzonen sitter kvar i butten. Butten ska tillverkas av lämpligt material så att bultar normalt inte kommer att studsa tillbaka från, passera eller skadas av den. 

45.2.2 Buttarna skall säkras på ett sådant sätt som förhindra dem från att välta eller kollapsar. Om möjligt skall försiktighet iakttas när en måltavla placeras på butten, så att bultar som kan passera genom butten inte skadas av något stöd. 

45.2.3 Butten skall placeras så att måltavlans vinkel är någonstans mellan 0- 15 grader lutad bakåt, med alla mål för varje skjutposition som ser enhetlig ut. 

45.2.4 En vindindikator flagga ska monteras på varje mål, sådana flaggor ska vara av ljust material och ljus färg och placeras ovanför mitten av varje butt som är tillräckligt hög för att möjliggöra ett avstånd på minst 5 cm mellan botten av flagg remsorna och toppen av antingen stöd- eller målnumret, beroende på vilket som är högst. (Se avsnitt 10, tillägg 9, Vindindikator). 

45.2.5 Buttarna skall numreras.  Siffrorna ska vara av en storlek för att lätt kunna avläsas från skjutlinjen på en bakgrund som är tillräckligt stor för att rymma dem och ska vara svarta figurer på en gul bakgrund, omväxlande med gula siffror på svart bakgrund (T.ex. Nr 1 svart på gul, nr 2 gul på svart, etc.).  Målnummer ska sättas ovanför mitten av varje butt. (Se avsnitt 10, tillägg 8, Mål butt). 

45.2.6 Bänkar och platser är de tävlandes ansvar men kan ordnas och tillhandahållas av arrangörerna. De ska vara stabila och robusta och framsidan av bänken ska ligga bakom skottlinjen. Knästående skyttar är att ge sin egen marktäckning att ligga ner på. 

45.3 Måltavlor 

45.3.1 Standar tavlan skall delas upp i fem lika koncentriska färgade ringar som är ordnade från mitten utåt enligt följande. guld (gul), röd, ljusblå, svart och vit. Varje ring ska i sin tur delas upp med en tunn linje i två zoner med samma bredd, vilket gör tio poängzoner. Sådana skiljelinjer och eventuella skiljelinjer som kan användas mellan färger skall i varje enskilt fall göras helt inom den högre poängzonen.  Alla linjer som markerar den yttersta kanten av den vita ska göras helt inom poängzonen.  Bredden på de tunna skiljelinjerna och den yttersta linjen får inte överstiga 2 mm.  Måltavlans mitt skall anges med en liten ”+” (tvärs över) vars linjer inte får överstiga 1 mm i bredd och 4 mm i längd 

45.3.2 Målytan skall vara 40 cm i diameter (se avsnitt 10, tillägg 11, Målyd). 

45.3.3 De tävlande skall förses med sin egen individuella måltavla. Varje tavla skall märkas med ett nummer som anger den tävlandes tilldelade målnummer.   Numren skall anbringas i regel 45.2.5

 45.3.4.  Måltavlan ska fästas på målet på ett sådant sätt att tavlan inte kan röra sig när det träffas av en bult. 

45.3.5 Måltavlorna kan vara gjorda av papper, tyg eller annat lämpligt material. Alla tavlor skall vara enhetliga och av samma material. Endast de tavlor som godkänts av World Crossbow Shooting Association eller licensierad av International Archery Association (FITA) ska användas.

Toleranser för mätning

Poängvärden och specifikationer

45.4 Tidtagnings utrustning 

45.4.1 Akustisk och visuell 

45.4.1.1 Skjutledaren skall styra start- och slutet av varje omgång med en hörbar enhet samt digitala klockor, lampor, flaggor, plattor och/eller någon annan enkel visuell anordning när den levereras utöver den hörbara signal som avses ovan. 

 45.4.1.2 I händelse av någon skillnad mellan ljudsignalen och den visuella tidsstyrning utrustningen kommer ljudsignalen att ha företräde 

45.4.2 Följande utrustning kan användas. 

45.4.2.1 Lampornas färger skall vara röda, gul/orange och gröna i den ordningen med den röda överst.  Lamporna måste synkroniseras och får inte vid något tillfälle att vara tända samtidigt. Lamporna måste vara kopplade till ljudsignalen så att det första ljudet från den hörbara signalen samtidigt som ljuset blir rött och den digitala klockan når noll. 

45.4.2.2 Digitala klockor
När tidtagningen styrs med hjälp av digitala klockor skall siffrorna på klockan att vara minst 20 cm höga och måste kunna läsas tydligt på ett avstånd av 100m. De måste omedelbart kunna stoppas och återställas som kan krävas. Klockan måste fungera på en nedräkning princip.  Alla andra krav, t.ex.  När digitala klockor och lampor används måste de synkroniseras.  Om det finns en diskrepans mellan den digitala klockan och lamporna har den digitala klockan företräde 

45.4.2.3 Nödutrustning  

När tiden styrs av elektrisk utrustning måste skyltar, flaggor eller andra enkla manuella anordningar som är synliga för alla tävlande finnas tillgängliga om den elektriska utrustningen inte fungerar.  

45.5 Diverse utrustning 

Utrustningen som beskrivs nedan rekommenderas för viktiga turneringar. 

45.5.1 Registrering nummer som ska bäras av varje tävlande. 

45.5.2 A plattform med sittplatser för skjutledaren. 

45.5.3 Högtalare rekommenderas vid stora turneringar.  

45.5.4 Utrustning som fälttelefoner, ”walkie-talkies” och liknande är mest användbara för kommunikation mellan tjänstemän. 

45.5.5 Tillräckligt stolar eller bänkar bakom väntlinjen för alla tävlande, lagkaptener, domare och andra tjänstemän. 

45.5.6 En resultattavla som visar resultat efter varje omgång, för minst de första åtta kvinnor och första åtta män Juniors, Seniorer och Assisted och som anger poängen. 

45,6 Skjutkontroll och säkerhet. 

45.6.1 En tävlingsledare skall utses. När det är möjligt blir detta en domare. De kommer inte att delta i tävlingen. Assistenter kan utses vid behov efter organisationskommitténs gottfinnande för att bistå tävlingsledaren vid utförandet av alla uppgifter. 

45.6.2 Tävlingsledaren skall införa och genomdriva alla rimliga säkerhetsåtgärder som anses nödvändiga.  

45.6.3 Skytte får inte inledas om inte säkerhetsförhållandena har godkänts av domarna och tävlingsledaren för skjutning. 

45.6.4 Tävlingsledaren skall ge en femton (15), tio (10), fem (5) och två (2) minuters varning innan tävlings skjutningen inleds. 

45.6.5 I början av varje omgång skall två (2) ljudsignaler ljuda för att de tävlande skall ställa sig på skjutlinjen. 

45.6.6 Signalen för att börja skjuta skall vara en (1) ljudsignal.  

45.6.7 Signal för att markera och samla bultar skall vara tre (3) ljudsignaler. 

45.6.8 En serie ljudsignaler (minst 5) ska indikera fara och all skjutning måste upphöra omedelbart på den första ljudsignalen. Signalen för att återuppta skjutningen ska vara en (1) ljudsignal.  

45.6.9 Vid avslut skall all skjutning stanna på den första ljudsignalen.  

45.6.10 Om alla de tävlande har skjutit alla sina bultar före utgången av tidsgränsen skall lämplig signal för poängsättning ges omedelbart. 

45.6.11 Ingen tävlande får beträda skjutbanan om inte avslutnings signal har givits 

45.6.12 De tävlande får INTE spänna, ladda eller sikta med armborsten (den måste pekas mot marken, riktad mot den tävlandes tilldelade mål och hålls i en säker position) medan du är på skjutlinjen innan skjuta signal (1 signal) ges. 

45.6.13 En tävlande får inte spänna eller ladda ett armborst med en bult, utom när den står på skjutlinjen och under kontroll av skjutledaren. En tävlande får kontrollera sin hållning/position på skjutlinjen genom att placera armborsten (som inte får vara spänd eller ha en bult i) och ska endast sikta mot sitt mål, men först efter att ha försäkrats om att fältet är klart både framför och bakom målen. En tävlande som samtidigt som han/hon kontrollerar sin hållning/position på skjutlinjen, innan skjutningen börjar eller under raster mellan omgångar avlossar en bult, avsiktligt eller på annat sätt, kommer att diskvalificeras och tas bort från tävlingen i fråga om säkerhet. 

45.6.14 När skjutning pågår får endast de tävlande vars tur det är att skjuta kan vara på skjutlinjen.  Teleskop, armborst och tillhörande utrustning kan lämnas på skjutlinjen.  

45.6.15 Efter att en tävlande har skjutit sina bultar, skall han / hon gå  bakom väntlinjen.  En tävlande som är rullstolsburen kan tillåtas att stå kvar på skjutlinjen under förutsättning att det stör inte genomförandet av tävlingen. 

45.6.16 Ingen tävlande eller annan person kan röra vid en annans utrustning utan den senares samtycke. 

45.6.17 Man får inte närma sig eller störa en tävlande under skjutningen utom i en nödsituation. 

45.6.18 Ingen person får närma sig ett mål eller gå vidare ifrån skjutlinjen om inte skjutledaren har signalerat eller beviljat tillstånd att göra detta. 

45.6.19 För att säkerställa ett korrekt genomförande av en turnering och av säkerhetsskäl kan skjutledaren eller domare begära att en tävlande ändrar sin skjutposition på linjen. Om den tävlande anser att skjutledaren eller domare begäran är orimlig skall hans / hennes överklagande till appellationsdomstolen höras innan någon förändring i position. 

45.6.20 Alla anmärkning eller åtgärder som kan orsaka irritation eller förvirring för en tävlande eller kan förringa hans / hennes koncentration är osportsligt och är inte tillåtet. Domaren skall först varna gärningsmannen, och om brottet upprepas, kan det leda till att han/hon måste dra sig ur tävlingen.  

45.6.21 Om en tävlande inte är nöjd med ett avgörande som meddelats av domarna, får han eller hon, med undantag för vad som föreskrivs i regel 45.10.4 nedan, överklaga till överklagande juryn i enlighet med regel 20.5.1. Troféer eller priser som kan påverkas av en tvist skall inte delas ut förrän juryns utslag har meddelats. 

45.6.22 Om en måltavla blir orimligt slitna eller på annat sätt vanställd, eller om det finnas något annat klagomål om banutrustning kan tävlande eller hans team manager vädja till domare eller skjutledare att få den defekta objektet ersättas eller åtgärdas. 

45.7 Skytte- och tidkontroll 

45.7.1 En tidsgräns för skjutning skall tillämpas och bör vara högst 5 minuter. Eventuella bultar som inte skjutits efter denna tid ska gå förlorade. Om en bult skjuts utanför tidsfristen skall den tävlandes högsta poängbult för denna omgång räknas bort 

45.7.2 När skjutningen styrs av ljudsignaler och lampor. 

a) RÖD När skjutledaren ger två ljudsignaler får de skjutande gå fram till skjutlinjen, lamporna skall förbli röd i 10 sekunder. 

b) GRÖN: 10 sekunder efter de 2 ljudsignaler kommer det en (1) ljudsignal för att skjutningen skall starta och lamporna kommer att bli gröna.  

c) GUL: När det bara är 30 sekunder kvar av skjuttiden blir lamporna gula/orange,  inga ljudsignaler ges. 

d) RÖD: När tiden har löpt ut skall tre ljudsignaler  ges för att indikera att skjutningen ska stoppas, även om alla bultar inte har skjutits och de tävlande skall gå fram till målen för att poängsätta och samla in sina bultar.  Varje tävlande som fortfarande är på skottlinjen när signalen ges måste omedelbart, ta bort bulten från armborsten och spänna av strängen. 

45.7.3 När skjutledaren har konstaterat att alla tävlande har avslutat skytte och ställt sig bakom väntlinjen eller tidsgränsen har löpt ut skall tre (3) ljudsignaler ljuda som signal att lugnt gå till måltavlorna och markera, dra bultar, och återgå till väntlinjen. 

45.7.4 När alla tävlande är redo att skjuta igen skall skjutledaren signalera början av nästa omgång med två (2) signaler för att flytta till skjutlinjen följt av en (1) signal att börja skjuta. Denna metod skall fortsätta tills tävlingen är avslutad.  

45.7.5 När skjutningen avbryts under en omgång av någon anledning skall tidsfristen  justeras efter det antal bultar som återstår och den tillåtna tidsperioden.  t.ex. hundra (100) sekunder per bult.

45.8 Skytte 

45.8.1 Två (2) omgångar av övning 2 x 3 bultar på 5 minuter ska göras tillgängliga för alla tävlande omedelbart före första omgången och utförs under kontroll av skjutledaren. 

45.8.2 När en tävling skjuts under flera dagar skall det finnas övning tillgänglig i början av varje dag. 

45.8.3 I händelse av fel på utrustningen ska den tävlande kliva tillbaka från skjutlinjen (ca 0,5 m) och samtidigt tillkalla en domare genom att hålla en hand och arm i luften ovanför huvudet. Den tävlande skall tillåtas högst 15 minuter extra tid att skjuta resterande bultar, ingen extra tid kommer att tillåtas i händelse av en trasig bult (dvs. Skadad nock, lösa fjädrar etc.) 

45.8.4 I händelse av att en tävlande inte kan fortsätta att skjuta på grund av ett oväntat medicinskt problem som uppstår efter skjutningens början, skall inte mer än 15 minuter tillåtas för medicinsk personal att avgöra problemet och avgöra om den tävlande är lämplig att fortsätta tävla utan hjälp.  Den tävlande skall skjuta lämpligt antal bultar så snart som möjligt under överinseende av skjutledaren men har högst 15 minuter att göra det. 

45.8.5 I händelse av att en tävlande lämnar bultar på marken eller i målet, får de använda andra under förutsättning att de informerar en domare innan du skjuter.  Under sådana omständigheter skall en domare delta i poängsättningen i detta syfte och se till att de bultar som fanns kvar i målet kontrolleras mot den tävlandes protokoll innan några bultar dras från målet. 

45.8.6 De tävlande skall ta med sig extra bultar till skjutbanan och får inte lämna skjutlinjen under skjuttiden, utom av skäl som uttryckligen tillåts enligt dessa regler. 

45.9 Skjutposition

45.9.1 Tävlande kan skjuta i följande positioner, bakom skjutlinjen;  

45.9.1.1 liggande liggande på marken med armborsten stöds på marken. Om inte organisationskommittén anger på anmälningsblanketten och tillhandahålls är det den tävlandes ansvar att organisera eller tillhandahålla markskydd. 

45.9.1.2 Sittande på en pall eller stol med armborsten stöds på en stabil bänk eller bord.  Om inte det anges på anmälningsblanketten och som tillhandahålls av organisationskommittén, är bänken eller bord och sätet den tävlandes ansvar att organisera eller tillhandahålla.   
Vid VÄRLDSMÄSTERSKAP i BPR600/70 är det ett krav att organisationskommittén på begäran av en tävlande ska tillhandahålla bänkar, bord och stolar (kostnader kan tillkomma de tävlande som begär det), detta gäller inte post-VM i BPR600/70.  Den tävlandes val av position ovan måste anmälas till organisatörerna på anmälningsblanketten så att de kan planera sortimentet. 

45.9.2 Armborsten (vid skjutning i någon av positionerna ovan) kan stödjas enligt nedan; 

45.9.2.1 Med framsidan av armborsten på ett stöd och baksidan av armborsten hålls mot axeln. 

45.9.2.2 Med hela armborsten stöds fram och bak på stöd.   Fören får inte klämmas fast eller låsas på/i något stöd förutom att bipoder kan fästas på armborstens framsida. Den tävlande måste ta med sina egna armborst stöd, som kan vara fullt justerbara.  De tävlande skall ta bort armborsten från sitt stöd och stå för att spänna armborsten. Laddar  den sedan med bulten när du antingen är i liggande eller sittande läge med armborsten i sitt stöd och pekade mot målet.  

45.10 Poängsättning 

45.10.1 Poängvärdena skall vara 10-1 från mitten utåt med tydliga tiotals ringar (en 10-poäng som inte vidrör den yttre 10-poängszonen) som markeras på protokollet med en cirkel runt.  En miss markeras som en M. Ring tiorna används i ”tie break”. 

45.10.2 Varken bultarna eller måltavlan får vidröras förrän alla bultar på det målet har registrerats. 

45.10.3 En bult skall värderas enligt skaftets läge i måltavlan.

45.10.4 Om de tävlande på butten inte är överens skall de hänvisa alla frågor om värdet av en bult i målet till en domare innan bultarna dras. Domarens utslag är slutgiltigt.  

45.10.5 Ett misstag på ett protokoll som upptäcktes innan bultarna dras kan korrigeras, men korrigeringen måste göras och signeras i rött av en domare innan bultarna dras. Om bultarna har dragits ska inga korrigeringar av bultvärdena enligt protokollet tillåtas.  Alla andra tvister om poster på ett protokoll skall hänvisas till en domare. 

45.10.6 Om bultens vidrör två färger, eller vidrör en skiljelinje mellan bedömnings zonerna, skall bulten ska få det högre värdet av de berörda zonerna. 

45.10.7 Om ett fragment av en målyta saknas som omfattar en skiljelinje eller där två färger möts eller om skiljelinjen förskjuts med en bult, ska en imaginär linje användas för att bedöma värdet på en bult som kan träffa en sådan del. 

45.10.8 Bultar inbäddade i butten och som inte visas i tavlan, skall endast avgöras av en domare. 

45.10.9 Med undantag för vad som föreskrivs i 45.10.10, ska endast de tre (3) lägsta i poängen, om fler än tre (3) bultar som tillhör samma tävlande finns i målet eller på marken i skjutbanorna, antingen framför eller bakom målet.  Om en tävlande skulle upprepa detta kan han/hon diskvalificeras. 

45.10.10 En bult som träffar: 

a) målet och studsade, den berörda tävlande skall slutföra skjutningen av denna omgång, och skall ta ett steg tillbaka (Ca 0.5m) från skottlinjen med handen som en signal till en domare, som sedan skall utföra följande förfarande.   När alla andra tävlande har avslutat skjutningen av den omgång eller tidsgränsen har löpt ut, beroende på vad som är lämpligt, skall skjutledaren avbryta skjutsekvensen. En domare, som har försäkrat sig om att fordran var berättigad, skall tillåta den berörda tävlande att skjuta en annan bult.   Bulten skall numreras eller markeras av domaren på ett sådant sätt, vilket gör det möjligt att identifiera den i målet. På en signal från domaren skall skjutledaren ge signalen för de tävlande att gå fram till målen för att poängsätta.  Domaren ska delta i poängsättningen och se till att rätt antal bultar poängsätts och att studsen inte orsakades av att en annan bult träffades i målet, I så fall kommer 45.10.10 b) att gälla, 

b) En annan bult: En bult som ligger på marken framför butten som tros ha träffat en annan bult redan i målet, och studsade skall få samma poäng som bulten den studsade på, förutsatt att den träffade bulten finns i målet med sin nock eller skaft skadad på ett kompatibelt sätt.  

c) målet och studsade från eller passerade genom och finns liggande på marken (när man går fram för att poängsätta) bakom eller framför målet, skall den inte plockas upp innan en domaren  har sett den och är övertygad om att bulten har passerat genom målet eller studsade från den och inte från att ha träffa en annan bult domaren kan då besluta att den berörda tävlande får skjuta en annan bult i slutet av nästa omgång, som i regel 45.10.10.a). 

d) målet och hängning från det, den tävlande skall sluta skjuta på det målet och signalera på samma sätt som i 45.8.3. När skjutningen av omgången har slutförts av de andra tävlande på skjutlinjen, eller tidsgränsen har löpt ut, beroende på vad som händer först, skall en domare notera bultens värde, ta bort den och placera bulten bakom målet. De återstående bultarna ska skjuten av den tävlande innan skjutledaren ger signalen till de tävlande att avancera till mål för poängsättning. Den berörda domaren skall delta i poängsättningen.  

e) träffar en annan bult och förbli inbäddad däri, poäng enligt värdet på bulten som träffats.  

f) en annan bult, och sedan träffa måltavlan efter avböjning, skall poängsättas som det ligger i måltavlan.

g) träff på en annan tävlandes tavla ger en miss. 

45.10.11 En tävlande får delegera befogenheten att poängsätta och samla in sina bultar till en annan tävlande eller annan person, förutsatt att de själva inte går upp till målet. 

45.10.12 Markören skall på protokollet och i fallande ordning ange värdet på varje bult som räknas upp av den tävlande som bultarna tillhör. Andra tävlande i samma grupp ska kontrollera värdet på varje bult som räknas upp. Endast bultar som har tio poäng skall kallas ”Guld”. Markörerna bör jämföra sina poäng innan några bultar dras. 

45.10.13 Efter avslutad skjutning skall protokollet signeras av markören och den tävlande som medger att den tävlande godkänner värdet av varje bult.  Om markören deltar i skyttet ska hans protokoll fyllas i  av en annan markör och signeras av en annan tävlande.   

45.10.14 Ett felaktigt summerat protokoll skall korrigeras.  Om dubbel poängräkning används och en avvikelse mellan protokollen konstateras efter det att bultar har tagits bort från måltavlan, skall bultarnas lägsta registrerade värden räknas. 

45.10.15 Skjutledaren skall se till att, efter poängsättning, inte finns några bultar kvar i målen innan någon signal ges för att återuppta skjutningen. Om detta oavsiktligt inträffar får skjutningen inte avbrytas och den berörda tävlande får skjuta den omgången med andra bultar efter att ha informerat en domare, eller kompensera de bultar som gått förlorade efter att skjutningen har slutförts.  Under sådana omständigheter skall en domare delta i poängsättningen i detta syfte och se till att de bultar som fanns kvar i målet kontrolleras mot den tävlandes protokoll innan några bultar dras tillbaka från målet. 

45.10.16 En poängtavla eller någon sådan anordning med de tävlandes namn och/eller målnummer är tillåten för visning av progressiva och/eller totalpoäng efter varje omgång. 

45.11 Oavgjort 

I händelse av oavgjord poäng skall resultaten bestämmas på följande sätt: 

För individer- 

a) Den tävlande som har det största antalet ”ring” 10 p.  

b) Om detta också är oavgjort, den tävlande som har det största antalet guld (träffar i 10 ringen).  

c) Om detta också är oavgjort, skall de tävlande förklaras lika. 

45.12 Frågor, tvister och överklaganden 

45.12.1 Frågor om skjutningen eller en tävlandes beteende måste ställas till domarna så snart som möjligt.  

45.12.2 Överklaganden av domar, skjutledare eller turnering tjänstemän måste läggas fram skriftligen för appellations juryn samma dag. Inga överklaganden kan göras mot värdet av en bult. 

45.12.3 Överklagande av skjutning eller en tävlandes beteende skall lämnas in skriftligen till domar- eller turneringskommittén samma dag.  

45.12.4 Frågor om dagliga publicerade resultat ska lämnas in till organisationskommittén utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter måste de lämnas in i tid för att korrigeringar ska kunna göras innan prisutdelningen börjar. 

45.12.5 När tilldelning av troféer eller priser kan påverkas av ett överklagande eller överklaganden, skall de inte tilldelas förrän juryns utslag har meddelats. 

45.12.6 Om en måltavla blir orimligt slitna eller på annat sätt vanställd, eller om det skulle finnas något annat klagomål om banutrustning, kan en tävlande eller hans team manager vädja till domare eller skjutledaren att få den defekta objektet ersättas eller åtgärdas.  

45.12.7 En tävlande ska ta upp alla frågor om värdet av en bult i målet till en domare innan bultarna dras.  

45.12.8 Om ett misstag på ett protokoll upptäcktes innan bultarna dras kan det korrigeras, men korrigeringen måste göras och signerat av en av domarna innan bultarna dras.  Om bultarna har dragits skall inga korrigeringar av bultvärdena enligt protokollett tillåtas.  Alla andra tvister om poster i ett protokoll skall hänskjutas till en domare. 

45.13 Juryn för överklagande

 VM-ledamöter avser avsnitt 1, paragraf 20. 

45.13.1 En överklagandejury bestående av tre ledamöter skall utses av organisationskommittén. Personer som deltar i mästerskapen kan inte väljas till överklagandejuryn. Överklagandejuryns ledamöter ska företrädesvis vara personer med erfarenhet och goda kunskaper om idrott och regler. Om en överklagandejury inte har utsetts ska organisationskommittén överta denna uppgift. 

45.13.2 Överklaganden måste lämnas in skriftligen av teamchefer eller klagande om ingen teamchef har utsetts eller om de är enskilda tävlande.  Det går inte att överklaga värdet på en bult.  Det skriftliga överklagandet måste lämnas in till juryn i tid så att juryn kan komma fram till ett beslut innan något pris ges, men senast 30 minuter efter stängning av dagarna skytte. 

45.13.3 Juryn måste alltid vara tillgänglig på turneringsområdet under turneringen eller evenemanget fram till trettio minuter efter skjutningen. 

45.13.4 Juryns beslut skall protokollföras och överlämnas till klaganden, ordföranden för turneringsdomarkommissionen och organisationskommittén innan priser delas ut. Överklagandejuryns utslag ska vara slutgiltigt. 

45.13.5 Överklagandeavgift 

Alla överklaganden ska lämnas in skriftligen och åtföljas av en avgift om organisationskommittén meddelat detta (för VM se avsnitt 1, paragraf 20).  Den avgift som tillämpas ska återbetalas om överklagandet bifalls och ska behållas av organisationskommittén om överklagandet går förlorat.

45.14 Skjutledare 

45.14.1 En skjutledare och vid behov en suppleant skall utses.  

a) När så är möjligt skall det vara domare. De kommer inte att delta i skytte eller har andra uppgifter under timmarna av skjutning.  

b) Assistenter kan utses efter beslut av organisationskommittén för att bistå skjutledaren och suppleanten vid utförandet av alla sina uppgifter. 

45.14.2 Skjutledaren skall införa och genomdriva alla rimliga säkerhetsåtgärder som anses nödvändiga. I arbetsuppgifterna ingår 

a) Kontroll av skyttet och regleringen av tidpunkten för omgångarna.   

b) Utöva kontroll över användningen av högtalarutrustning, verksamhet fotografer, nyhetsmedier etc., så att de tävlande inte störs eller säkerhet äventyras. Organisationskommittén skall utse en person som skall ta hand om och arbeta med media.  

c) Se till att åskådarna stannar kvar bakom de barriärer som omger skjutbanan.  

d) I händelse av en nödsituation som ger en serie på minst fem ljudsignaler för att allt skytte skall upphöra.  Om skjutningen avbryts av någon anledning, kommer en ljudsignal att ges för att skjutningen skall återupptas; 

45.15 Domare 

45.15.1 Domarnas uppgifter är att se till att turneringen genomförs i enlighet med World Crossbow Shooting Association Constitution & Rules, och i rättvisans namn för alla tävlande. 

45.15.2. Om möjligt utses minst en domare för var tionde måltavla. Det måste dock alltid finnas  minst tre domare.  Deras uppgifter kommer att vara följande: 

45.15.2.1 De kommer;   

a) kontrollera alla avstånd och den korrekta utformningen av området;  

b) kontrollera måtten på målytor och målytor,  

c) kontrollera att ytorna är inställda på rätt höjd från marken eller golvet.   

d) kontrollera att alla buttarna är inställda i en jämn vinkel.  

e) kontrollera all nödvändig platsutrustning,  

f) kontrollera alla tävlandes utrustning före tävlingen (tid skall anges i tävlingsinformationen) och när som helst därefter under tävlingen, 

g) kontrollera genomförandet av skytte;  

h) kontrollera hur poängsättningen utförs,  

j) samråda med skjutledaren i frågor som uppstår rörande föremål som de kontrollerar.  Hantera eventuella tvister och överklaganden som kan uppstå och, i förekommande fall, vidarebefordra dem till överklagandejuryn;  

k) i samarbete med skjutledaren, avbryta skjutningen om det behövs, på grund av väderförhållanden, strömavbrott, en allvarlig olycka eller andra händelser, och att säkerställa om det alls är möjligt, att varje dags program slutförs den dagen, 

l) överväga relevanta klagomål eller förfrågningar från teamchefer och i förekommande fall att vidta lämpliga åtgärder. Kollektiva beslut kommer att fattas med enkel majoritet av domarkommissionens röster.  Vid lika röstetal kommer ordföranden att ha en utslagsröst.  

m) behandla frågor om hur skjutningen genomförs eller en tävlandes beteende.  Dessa frågor skall ställas till domarna utan onödigt dröjsmål och måste under alla omständigheter ställas in innan priset delas ut.  Domarnas eller appellationsjuryns utslag, beroende på vad som är tillämpligt, kommer att vara slutgiltigt.  

n) se till att ev materialfel inte vid något tillfälle kommer fördröja turneringen med mer än 15 minuter 

o) kontroll att alla tävlande och tjänstemän överensstämmer med World Crossbow Shooting Association konstitutionen och regler samt beslut och direktiv domarna kan finna nödvändigt att göra. En tävlande som visade sig ha överträtt regler och förordningar medvetet kan anses vara inte berättigade att delta och elimineras och kommer att förlora någon position han / hon kan ha fått