Historiskt armborstkytte

Nationella regler för Historiskt armborstskytte
§1 Armborstet skall vara av historisk modell som uppkommit innan 1800-talet. Armborstet behöver inte vara en axakt kopia av ett historiskt vapen men de vitala delarna (båge, strång, stock och avfyrningsmekanik) skall kunna bestyrkas från historisk källa. Delarna i ett och samma vapen skall kunna härledas till samma tid (inom 150 år).

§2 Materialet i bågen får vara av trä, komposit (horn/trä/senor) eller stål. Stålbågar skall ha någon form av säkerhetskabel på ryggsidan som bromsar båglemmen vid brott. Strängen skall vara av naturmaterial, hampa eller lin. Tjocklek minst 10mm för tunga borst (över 400lbs/180kg i dragstyrka) och minst 8mm för lätta borst (under 400lbs/180kg).

§3 Avfyrningsmekanismen får vara enkelaxlad, dubbelaxlad, fyraxlad och fyraxlad med snälltryck. Låset kan vara av typen nöt, klappschloss eller stränghak & pinne (Lillöhus). Mekaniken skall vara gjord på ett sätt och av material som förekom under den tid förlagan är hämtad.

§4 Pilar skall vara av trä med fenor av naturmaterial (trä, skinn/pergament/råhud eller fjädrar i naturliga färger). Pilens största diameter får inte överstiga 20mm och inte understiga 10mm. Pilarna skall vara 35-45cm långa. Pilarna kan ha två eller tre fjädrar (men armborstet får inte vara försett med pilränna där en fena ligger nedåt i stocken).

§5 Pilspetsar skall vara av ett utförande som inte orsakar onödigt slitage på målen. De får inte ha skarpslipade kanter och/eller hullingar. Spetsarna skall även vara fastsatta med en nit genom spets och skaft.

§6 Alla typer av spännhjälpmedel, som skall passa till respektive armborst, är tillåtna.

§7 Historiska riktmedel, som är gjorda på ett sätt och av material som förekom under den tid förlagan är hämtad, får användas.

§8 Vapnets historiska förlagor skall kunna beläggas av skytten, vapnets olika delar får vara tagna från olika förlagor men alla delar skall komma från samma tid (det får inte skilja mer än 150 år mellan yngsta och äldsta förlagan).