Om SAU

SAU är ett nationell idrottsförbund som tillvaratar armborstskyttarnas intresse i Sverige. SAU är sin sin tur medlem i det internationella förbundet World Crossbow Shooting Assosiation WCSA.

Förbundet startade officiellt 1979 och trots att vi är en liten nation till antalet innevånare har vi radat upp framgångar internationellt genom åren och är en fruktad nation med flera världsmästare.


Kontakta SAU

Vill du komma i kontakt med SAU rekomenderar vi att du skrivar ett mail till.

Ordförande för SAU är:

Andreas Palmér, Tyresö
(Ordförande)
tel:
epost: info@armborstunionen.se

Org. nr 817602-7426

Plusgiro: 466 08 37-8

Swish: 1236977029

Anslutningsavgiften för 2024 är 800:-